Menu

Pædofili

Pædofili har aldrig været et problem i Karrebæk IF, og sådan ønsker vi naturligvis, at det skal fortsætte med at være. For et par år siden kunne man imidlertid læse i aviser og se i TV, at problemer med pædofile gennem den seneste tid havde spredt sig til idrætsforeninger og spejderforeninger, og bestyrelsen besluttede derfor, at foreningen skulle have en pædofilipolitik.

Karrebæk IF opfylder loven omkring børneattester - dvs. at der er indhentet pædofiliattester på samtlige ledere og trænere i klubben, som er i kontakt med børn. Trænere og ledere der arbejder med børn under 15 år, skal underskrive samtykke-erklæring hvor man giver klubbens formand fuldmagt til at indhente oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister. Ingen person, der tidligere er straffet i pædofilisager, kan få job i klubben.

Har man som træner, leder, kollega eller forælder mistanke om, at der er foregået overgreb på børn, har man pligt til at rette henvendelse til klubbens bestyrelse. Bestyrelsen vil straks tage de nødvendige skridt overfor en evt. overtrædelse af ovennævnte. I alvorlige tilfælde vil det kunne betyde bortvisning/politianmeldelse.

Det er hensigten med politikken at sende et signal til forældre og sportsudøvere om, at vores forening hviler på sunde værdier, og at den er et trykt sted at være. Samtidig kan vi sende et signal til eventuelle pædofile, som kunne være interesserede i foreningen om, at de lige så godt kan holde sig væk fra os.

Luk